Notice: Undefined index: footerExtra in /home/freelpayro/domains/freelance-payroll.com/public_html/index.php on line 91
Overig | Nieuws

A descriptive subtitle

  • "Ik kan mij niet meer voorstellen dat ik zelf de boekhouding deed."

    Ronald Leendertse, freelance webdesigner
  • "Ideaal, ik kan me bezig houden met wat ik leuk vind aan mijn werk."

    Michael de Boer, freelance loodgieter
 
Nieuws

Vervanging VAR door nieuwe Wet DBA20.09.2015 | Update! Vervanging VAR door nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA)

Zodra de Eerste Kamer instemt, verdwijnt per 1 januari 2016 de VAR. Ter vervanging van de VAR is er volgend jaar een “Sectorale Modelovereenkomst” en/of een door de fiscus goedgekeurde “Overeenkomst van Opdracht”. Aan de hand van deze overeenkomsten vrijwaart de fiscus afdracht van loonheffingen. Het doel van de nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie is het voorkomen van schijnzelfstandigheid en mislopen van loonheffingen.

Vorig jaar heeft het kabinet de zogeheten BGL (Beschikking Geen Loonheffing) geïntroduceerd. Vanwege vele kritiek is het voorstel BGL ingetrokken. Alternatief DBA is in juni van dit jaar door de Tweede Kamer goedgekeurd en ligt heden ter beoordeling bij de Eerste Kamer.

Wat verandert er volgend jaar?
Bij de nieuwe Wet DBA zijn Opdrachtgever en Opdrachtnemer samen verantwoordelijk voor de correcte uiteenzetting van de tussen hen zijnde arbeidsrelatie. Dit is vastgelegd in de “Sectorale Modelovereenkomst” of een “Overeenkomst van Opdracht”.

Wanneer is er sprake van loonheffing?
Loonheffing is niet aan de orde bij een goedgekeurde en gepubliceerde “Sectorale Modelovereenkomst” of een door de fiscus goedgekeurde “Overeenkomst van Opdracht”. Blijkt echter, dat de in de overeenkomst vastgelegde afspraken in praktijk afwijken, dan volgt er een naheffing voor de Opdrachtgever. De controle vindt plaats bij de Opdrachtgever en wordt door de Belastingdienst uitgevoerd.

De plannen van het kabinet blijven voorlopig onduidelijk. Na het initiatief van de BGL, stuit ook de nieuwe DBA op veel verzet. Onze brancheorganisatie NBBU is op dit moment nog in gesprek met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om uitstel te vragen van de ingangsdatum. EasyStaff volgt deze ontwikkelingen op de voet en houdt u op de hoogte.

Hoe zit het met het gebruik van een tussenpersoon, zoals een payroll organisatie?
U wilt Zekerheid, ook voor uw Opdrachtgever? Middels EasyStaff Freelance Payroll zijn u en uw Opdrachtgever, altijd gevrijwaard van loonheffingsaansprakelijkheid. EasyStaff draagt immers zorg voor alle loonafdrachten en beschikt hiervoor over de juiste licenties en certificeringen. Meer informatie? Consultant Christiaan Hesselink geeft u graag advies en verdere toelichting via telefoonnummer 020 – 618 31 31.

Bron: Financieel Dagblad 12-09-2015 en ZiPconomy 20-04-2015.


Meer Nieuws

30.08.2017

Hoe zit het nu met de Wet DBA?

Stel u wilt een ZZP’er of freelancer inschakelen om bepaalde werkzaamheden uit te voeren, maar u wilt voorkomen dat u loonheffingen voor deze opdrachtnemer moet betalen respectievelijk inhouden, wat moet u hiervoor dan doen?

 

26.04.2016

Hoera, De Wet DBA!

Hoera, De Wet DBA! 

Nog minder dan drie weken en de veelbesproken wet DBA gaat definitief de VAR-verklaring vervangen. Eén ding is zeker: de overheid heeft de zelfstandige weer goed onder de aandacht weten te brengen de afgelopen maanden. Of dit in negatief of positief opzicht is, laat ik in het midden.

 

25.04.2016

Wel of geen Freelance Payroll; Welke vragen moet ik mezelf stellen?

Freelance Payroll en belangrijke vragen

Als zelfstandige heb je jezelf vast wel eens de vraag gesteld; Is payroll interessant voor mij? Er zijn een hoop afwegingen die je in deze situatie moet maken. Hoe kom jij erachter of payroll iets voor jou is? Stel jezelf in elk geval de volgende vragen.

 

20.09.2015

Vervanging VAR door nieuwe Wet DBA

Update! Vervanging VAR door nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA)

Zodra de Eerste Kamer instemt, verdwijnt per 1 januari 2016 de VAR. Ter vervanging van de VAR is er volgend jaar een “Sectorale Modelovereenkomst” en/of een door de fiscus goedgekeurde “Overeenkomst van Opdracht”. Aan de hand van deze overeenkomsten vrijwaart de fiscus afdracht van loonheffingen. Het doel van de nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie is het voorkomen van schijnzelfstandigheid en mislopen van loonheffingen. 

20.02.2015

De Nederlandse freelancemarkt in de lift

 

De Freelance Markt Index (FMI) geeft met een groei van 213 naar 240 punten aan dat de freelancemarkt zich positief ontwikkelt.

 

Volgens de algemeen directeur van Freelance.nl, Rob Bergers, wordt de groei van de freelancemarkt veroorzaakt doordat het werk ook meer en meer flexibel wordt. 

12.11.2014

De armoedegrens onder ZZP’ers

Uit een onlangs gepubliceerd onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat bijna één op de zes zzp’ers onder de armoedegrens leeft. Ook hebben zzp’ers vaker dan werknemers een uitkering ontvangen.

07.11.2014

Van VAR verklaring naar Beschikking Geen Loonheffingen

Van VAR verklaring naar Beschikking Geen Loonheffingen


Medio 2015 zal de VAR verklaring (alle types) vervangen gaan worden voor de beschikking geen loonheffingen (BGL). De overheid opent hiermee de jacht op de schijnzelfstandigheid onder ZZP’ers.

Webmodule
Om in aanmerking te komen voor de BGL dienen de freelancer en de opdrachtgever gezamenlijk een webmodule in te vullen. Aan de hand van de ingevulde gegevens wordt vervolgens bepaalt of de BGL wordt toegekend of niet.
Dit is een grote verandering ten opzichte van de huidige situatie. De freelancer is zelf verantwoordelijk voor de aanvraag van de VAR verklaring. Omdat opdrachtgevers betrokken gaan worden bij de aanvraag van de BGL, kunnen zij achteraf ook aansprakelijk gesteld worden als blijkt dat er sprake is van schijnzelfstandigheid (en lopen opdrachtgevers dus het risico om met terugwerkende kracht premies en volksverzekering te gaan terug betalen). Tevens geldt voor freelancers dat zij voor iedere nieuwe opdracht ook een nieuwe BGL zullen moeten aanvragen. 

13.06.2013

Structurele overschrijding van betaaltermijn door opdrachtgevers.

Meer dan een kwart van de Zzp’ers heeft te maken met structurele overschrijding van de betaaltermijn door zijn of haar opdrachtgever. Onder 305 zzp’ers is er een enquête gehouden door kennisbemiddelaar HeadFirst. Hieruit kwam naar voren dat bij de meerderheid van de correspondenten de betalingstermijn van de gebruikelijke overeengekomen 30 dagen bij lange na niet gehaald wordt. Hierbij ligt het gemiddelde op een overschrijding van 10,6 dagen.

 

31.01.2013

Hogere kostprijs Horeca verloningen, payrollen nu nog aantrekkelijker?


Neem contact
op met onze
service desk!

020-618 40 14