Notice: Undefined index: footerExtra in /home/freelpayro/domains/freelance-payroll.com/public_html/index.php on line 91
News focus

A descriptive subtitle

  • "Ik kan mij niet meer voorstellen dat ik zelf de boekhouding deed."

    Ronald Leendertse, freelance webdesigner
  • "Ideaal, ik kan me bezig houden met wat ik leuk vind aan mijn werk."

    Michael de Boer, freelance loodgieter
 

Nieuws


Wel of geen Freelance Payroll; Welke vragen moet ik mezelf stellen?25.04.2016 | Wel of geen Freelance Payroll; Welke vragen moet ik mezelf stellen? 


Freelance Payroll en belangrijke vragen

Als zelfstandige heb je jezelf vast wel eens de vraag gesteld; Is payroll interessant voor mij? Er zijn een hoop afwegingen die je in deze situatie moet maken. Hoe kom jij erachter of payroll iets voor jou is? Stel jezelf in elk geval de volgende vragen.

Wat is mijn thuissituatie en in hoeverre ben ik afhankelijk van het sociale vangnet?


Het is voor elke zelfstandige goed om te bepalen in welke mate je van sociale zekerheden afhankelijk bent. Heb je een gezin? Heb je een partner met een inkomen? 
Freelance payroll biedt zekerheden, zoals doorbetaling bij ziekte en behoud en opbouw van WW rechten. Kom je onverhoopt zonder opdracht(en) te zitten, dan kun je altijd terugvallen op een WW uitkering.

Hoeveel opdrachtgevers heb ik en wat is de looptijd van mijn opdracht(en)?


Schijnzelfstandigheid is een hot issue, de overheid heeft maatregelen genomen om hier een einde aan te maken. Zo zijn na 1 mei 2016 de zelfstandige en de opdrachtgever samen verantwoordelijk voor eventuele naheffingen als achteraf sprake blijkt van schijnzelfstandigheid. 
Heb je maar één opdrachtgever, of opdrachten voor een langere periode? Met Freelance Payroll hoef jij je geen zorgen te maken over het opdrachtencriterium of eventuele schijnzelfstandigheid.

Maak ik gebruik van veel aftrekposten?

Bij Freelance Payroll ontstaat er een loondienstverband en ben je voor de wet geen echte ondernemer. Je kunt dan ook geen aftrekposten meer opvoeren. Maak je veel zakelijke kosten voor de uitoefening van je werkzaamheden? Dan is Freelance Payroll misschien minder gunstig voor jou. 
Uiteraard kan je bij Freelance Payroll wel gebruik maken van declaratieregelingen die het netto loon ten goede komen. Denk bijvoorbeeld aan reis- en verblijfskosten.

Wat is de betaaltermijn van mijn opdrachtgever en betalen ze wel op tijd?

Je hebt als ondernemer vast wel eens te maken gehad met een slecht betalende opdrachtgever, of een opdrachtgever met een lange betaaltermijn. Freelance Payroll biedt de mogelijkheid het salaris voor te financieren. Je dient je declaratie in en hebt binnen drie werkdagen je salaris. Ook neemt Freelance Payroll het debiteurenbeheer van je over.

Uiteraard is elke situatie uniek. Als kennispartner onderzoek ik graag met jou of Freelance Payroll voor jou de juiste oplossing is.

 

Door: Christiaan Hesselink, EasyStaff (020-6183131)  

Meer nieuws

07.11.2014

Van VAR verklaring naar Beschikking Geen Loonheffingen

Van VAR verklaring naar Beschikking Geen Loonheffingen


Medio 2015 zal de VAR verklaring (alle types) vervangen gaan worden voor de beschikking geen loonheffingen (BGL). De overheid opent hiermee de jacht op de schijnzelfstandigheid onder ZZP’ers.

Webmodule
Om in aanmerking te komen voor de BGL dienen de freelancer en de opdrachtgever gezamenlijk een webmodule in te vullen. Aan de hand van de ingevulde gegevens wordt vervolgens bepaalt of de BGL wordt toegekend of niet.
Dit is een grote verandering ten opzichte van de huidige situatie. De freelancer is zelf verantwoordelijk voor de aanvraag van de VAR verklaring. Omdat opdrachtgevers betrokken gaan worden bij de aanvraag van de BGL, kunnen zij achteraf ook aansprakelijk gesteld worden als blijkt dat er sprake is van schijnzelfstandigheid (en lopen opdrachtgevers dus het risico om met terugwerkende kracht premies en volksverzekering te gaan terug betalen). Tevens geldt voor freelancers dat zij voor iedere nieuwe opdracht ook een nieuwe BGL zullen moeten aanvragen. 


13.06.2013

Structurele overschrijding van betaaltermijn door opdrachtgevers.

Meer dan een kwart van de Zzp’ers heeft te maken met structurele overschrijding van de betaaltermijn door zijn of haar opdrachtgever. Onder 305 zzp’ers is er een enquête gehouden door kennisbemiddelaar HeadFirst. Hieruit kwam naar voren dat bij de meerderheid van de correspondenten de betalingstermijn van de gebruikelijke overeengekomen 30 dagen bij lange na niet gehaald wordt. Hierbij ligt het gemiddelde op een overschrijding van 10,6 dagen.

 


30.08.2017

Hoe zit het nu met de Wet DBA?

Stel u wilt een ZZP’er of freelancer inschakelen om bepaalde werkzaamheden uit te voeren, maar u wilt voorkomen dat u loonheffingen voor deze opdrachtnemer moet betalen respectievelijk inhouden, wat moet u hiervoor dan doen?

 


20.09.2015

Vervanging VAR door nieuwe Wet DBA

Update! Vervanging VAR door nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA)

Zodra de Eerste Kamer instemt, verdwijnt per 1 januari 2016 de VAR. Ter vervanging van de VAR is er volgend jaar een “Sectorale Modelovereenkomst” en/of een door de fiscus goedgekeurde “Overeenkomst van Opdracht”. Aan de hand van deze overeenkomsten vrijwaart de fiscus afdracht van loonheffingen. Het doel van de nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie is het voorkomen van schijnzelfstandigheid en mislopen van loonheffingen. 


26.04.2016

Hoera, De Wet DBA!

Hoera, De Wet DBA! 

Nog minder dan drie weken en de veelbesproken wet DBA gaat definitief de VAR-verklaring vervangen. Eén ding is zeker: de overheid heeft de zelfstandige weer goed onder de aandacht weten te brengen de afgelopen maanden. Of dit in negatief of positief opzicht is, laat ik in het midden.

 


31.01.2013

Hogere kostprijs Horeca verloningen, payrollen nu nog aantrekkelijker?


12.11.2014

De armoedegrens onder ZZP’ers

Uit een onlangs gepubliceerd onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat bijna één op de zes zzp’ers onder de armoedegrens leeft. Ook hebben zzp’ers vaker dan werknemers een uitkering ontvangen.


20.02.2015

De Nederlandse freelancemarkt in de lift

 

De Freelance Markt Index (FMI) geeft met een groei van 213 naar 240 punten aan dat de freelancemarkt zich positief ontwikkelt.

 

Volgens de algemeen directeur van Freelance.nl, Rob Bergers, wordt de groei van de freelancemarkt veroorzaakt doordat het werk ook meer en meer flexibel wordt. 


25.04.2016

Wel of geen Freelance Payroll; Welke vragen moet ik mezelf stellen?

Freelance Payroll en belangrijke vragen

Als zelfstandige heb je jezelf vast wel eens de vraag gesteld; Is payroll interessant voor mij? Er zijn een hoop afwegingen die je in deze situatie moet maken. Hoe kom jij erachter of payroll iets voor jou is? Stel jezelf in elk geval de volgende vragen.

 Neem contact
op met onze
service desk!

020-618 40 14