Notice: Undefined index: footerExtra in /home/freelpayro/domains/freelance-payroll.com/public_html/index.php on line 91
Van VAR verklaring naar Beschikking Geen Loonheffingen

A descriptive subtitle

  • "Ik kan mij niet meer voorstellen dat ik zelf de boekhouding deed."

    Ronald Leendertse, freelance webdesigner
  • "Ideaal, ik kan me bezig houden met wat ik leuk vind aan mijn werk."

    Michael de Boer, freelance loodgieter
 

Nieuws


Van VAR verklaring naar Beschikking Geen Loonheffingen07.11.2014 | Van VAR verklaring naar Beschikking Geen Loonheffingen


Medio 2015 zal de VAR verklaring (alle types) vervangen gaan worden voor de beschikking geen loonheffingen (BGL). De overheid opent hiermee de jacht op de schijnzelfstandigheid onder ZZP’ers.

Webmodule
Om in aanmerking te komen voor de BGL dienen de freelancer en de opdrachtgever gezamenlijk een webmodule in te vullen. Aan de hand van de ingevulde gegevens wordt vervolgens bepaalt of de BGL wordt toegekend of niet.
Dit is een grote verandering ten opzichte van de huidige situatie. De freelancer is zelf verantwoordelijk voor de aanvraag van de VAR verklaring. Omdat opdrachtgevers betrokken gaan worden bij de aanvraag van de BGL, kunnen zij achteraf ook aansprakelijk gesteld worden als blijkt dat er sprake is van schijnzelfstandigheid (en lopen opdrachtgevers dus het risico om met terugwerkende kracht premies en volksverzekering te gaan terug betalen). Tevens geldt voor freelancers dat zij voor iedere nieuwe opdracht ook een nieuwe BGL zullen moeten aanvragen.

Weerstand onder ZZP’ers
De verwachting is dat de maatregel veel extra administratieve handelingen met zich mee gaan brengen en de weerstand onder ZZP’ers (en ook ZZP Nederland) is dan ook groot. Ook opdrachtgevers zullen bepaald niet blij zijn met de nieuwe maatregel, daar zij naast de administratieve lastendruk ook nog financieel aansprakelijk gesteld kunnen worden als schijnzelfstandigheid wordt aangetoond.

Niet de juiste oplossing
Veel ZZP’ers geven aan dat de invoering van de BGL niet de juiste oplossing is om de schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Het probleem ligt volgens hen juist bij de opdrachtgevers, die zelf te angstig zijn om mensen direct aan te nemen. Opdrachtgevers zijn meer en meer uit op een grotere flexibele schil om zo de arbeidsrisico’s bij het aannemen van personeel te minimaliseren. Tevens zorgt de nieuwe wet werk en zekerheid (WWZ) er juist voor dat opdrachtgevers eerder op zoek gaan naar flexibel inzetbaar personeel (via uitzendbureaus / payrollbedrijven). Dit heeft te maken met de termijnen waarna iemand in vaste dienst moet worden genomen (van 3 naar 2).

Voordelen payroll
Zoals freelancers tegenwoordig geen VAR verklaring nodig hebben om te payrollen, zal ook de nieuwe BGL voor de payroll constructie niet nodig zijn. De voorziene extra administratieve lasten hebben voor freelancers via de payroll constructie dan ook geen gevolgen.
Tevens zullen ook opdrachtgevers nog meer gebaat zijn bij een payrollconstructie omdat zij naast het vermijden van administratieve lasten ook de risico’s met betrekking tot aansprakelijkheid indammen. De payrollorganisatie is immers verantwoordelijk voor de correcte afdrachten, en niet de opdrachtgever.

Wanneer de plannen over de nieuwe BGL werkelijkheid worden is nog niet bekend, maar dit zal zeker in 2015 zijn. Of het kabinet nog gehoor geeft aan de weerstand vanuit de flexibele arbeidsmarkt valt nog maar te bezien.
 

Meer nieuws

20.09.2015

Vervanging VAR door nieuwe Wet DBA

Update! Vervanging VAR door nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA)

Zodra de Eerste Kamer instemt, verdwijnt per 1 januari 2016 de VAR. Ter vervanging van de VAR is er volgend jaar een “Sectorale Modelovereenkomst” en/of een door de fiscus goedgekeurde “Overeenkomst van Opdracht”. Aan de hand van deze overeenkomsten vrijwaart de fiscus afdracht van loonheffingen. Het doel van de nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie is het voorkomen van schijnzelfstandigheid en mislopen van loonheffingen. 


20.02.2015

De Nederlandse freelancemarkt in de lift

 

De Freelance Markt Index (FMI) geeft met een groei van 213 naar 240 punten aan dat de freelancemarkt zich positief ontwikkelt.

 

Volgens de algemeen directeur van Freelance.nl, Rob Bergers, wordt de groei van de freelancemarkt veroorzaakt doordat het werk ook meer en meer flexibel wordt. 


25.04.2016

Wel of geen Freelance Payroll; Welke vragen moet ik mezelf stellen?

Freelance Payroll en belangrijke vragen

Als zelfstandige heb je jezelf vast wel eens de vraag gesteld; Is payroll interessant voor mij? Er zijn een hoop afwegingen die je in deze situatie moet maken. Hoe kom jij erachter of payroll iets voor jou is? Stel jezelf in elk geval de volgende vragen.

 


07.11.2014

Van VAR verklaring naar Beschikking Geen Loonheffingen

Van VAR verklaring naar Beschikking Geen Loonheffingen


Medio 2015 zal de VAR verklaring (alle types) vervangen gaan worden voor de beschikking geen loonheffingen (BGL). De overheid opent hiermee de jacht op de schijnzelfstandigheid onder ZZP’ers.

Webmodule
Om in aanmerking te komen voor de BGL dienen de freelancer en de opdrachtgever gezamenlijk een webmodule in te vullen. Aan de hand van de ingevulde gegevens wordt vervolgens bepaalt of de BGL wordt toegekend of niet.
Dit is een grote verandering ten opzichte van de huidige situatie. De freelancer is zelf verantwoordelijk voor de aanvraag van de VAR verklaring. Omdat opdrachtgevers betrokken gaan worden bij de aanvraag van de BGL, kunnen zij achteraf ook aansprakelijk gesteld worden als blijkt dat er sprake is van schijnzelfstandigheid (en lopen opdrachtgevers dus het risico om met terugwerkende kracht premies en volksverzekering te gaan terug betalen). Tevens geldt voor freelancers dat zij voor iedere nieuwe opdracht ook een nieuwe BGL zullen moeten aanvragen. 


12.11.2014

De armoedegrens onder ZZP’ers

Uit een onlangs gepubliceerd onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat bijna één op de zes zzp’ers onder de armoedegrens leeft. Ook hebben zzp’ers vaker dan werknemers een uitkering ontvangen.


31.01.2013

Hogere kostprijs Horeca verloningen, payrollen nu nog aantrekkelijker?


26.04.2016

Hoera, De Wet DBA!

Hoera, De Wet DBA! 

Nog minder dan drie weken en de veelbesproken wet DBA gaat definitief de VAR-verklaring vervangen. Eén ding is zeker: de overheid heeft de zelfstandige weer goed onder de aandacht weten te brengen de afgelopen maanden. Of dit in negatief of positief opzicht is, laat ik in het midden.

 


30.08.2017

Hoe zit het nu met de Wet DBA?

Stel u wilt een ZZP’er of freelancer inschakelen om bepaalde werkzaamheden uit te voeren, maar u wilt voorkomen dat u loonheffingen voor deze opdrachtnemer moet betalen respectievelijk inhouden, wat moet u hiervoor dan doen?

 


13.06.2013

Structurele overschrijding van betaaltermijn door opdrachtgevers.

Meer dan een kwart van de Zzp’ers heeft te maken met structurele overschrijding van de betaaltermijn door zijn of haar opdrachtgever. Onder 305 zzp’ers is er een enquête gehouden door kennisbemiddelaar HeadFirst. Hieruit kwam naar voren dat bij de meerderheid van de correspondenten de betalingstermijn van de gebruikelijke overeengekomen 30 dagen bij lange na niet gehaald wordt. Hierbij ligt het gemiddelde op een overschrijding van 10,6 dagen.

 Neem contact
op met onze
service desk!

020-618 40 14