Notice: Undefined index: footerExtra in /home/freelpayro/domains/freelance-payroll.com/public_html/index.php on line 91
Overig - Veelgestelde vragen

A descriptive subtitle

  • "Ik kan mij niet meer voorstellen dat ik zelf de boekhouding deed."

    Ronald Leendertse, freelance webdesigner
  • "Ideaal, ik kan me bezig houden met wat ik leuk vind aan mijn werk."

    Michael de Boer, freelance loodgieter
 

Veelgestelde vragen

 

Wat zijn voor mij de voordelen?

 ·         volledige vrijheid in ondernemen, zonder administratieve lasten 

·         voorfinanciering salaris en zo mogelijk verzekerde debiteuren

·         verzekerd voor Ziektewet, Werkloosheidswet en WIA

·         geen VAR WUO nodig

·         bij vergelijking van de totale kosten blijkt payrolling vaak aantrekkelijker

·         geen rechtsvorm nodig; dus geen inschrijving bij KvK

·         één accountmanager voor al uw vragen

·         geen minimummarge en geen aanvangskosten

·         de samenwerking met EasyStaff kan op elk moment kosteloos worden beëindigd.


Hoe kan ik mijzelf aanmelden?

Voordat u aan uw opdracht gaat beginnen dient u een aantal stukken bij EasyStaff Payroll in te leveren. 

Een registratie bij EasyStaff is zeer eenvoudig. Nadat een aantal gegevens van u bij ons bekend is kunt u direct aan de slag. 

De gegevens die wij in ieder geval nodig hebben zijn:

·         Een ingevuld en ondertekend registratieformulier met uw NAW gegevens

·         Een kopie van een geldig paspoort of ID kaart

Zodra uw registratie in goede orde is ontvangen wordt een flexibele overeenkomst opgesteld waarin wordt vastgelegd dat u in dienst treedt bij EasyStaff, maar werkzaamheden verricht voor uw opdrachtgever. Onze overeenkomst maakt u optimaal flexibel en geeft u ook de mogelijkheid om voor meerdere opdrachtgevers te werken. U kunt te allen tijde besluiten om uw administratie anderszins in te richten, hier staan geen kosten tegenover.

Waar ben ik voor verzekerd?

Door de afdracht van sociale premies bent u verzekerd voor de ziektewet, werkeloosheidswet en de WIA. Indien de inlener akkoord gaat met de algemene voorwaarden bent u tevens gevrijwaard van aansprakelijkheid mits er geen sprake is van opzet of grove nalatigheid.

Kan ik ook onkosten declareren?

In principe kunnen alle werk gerelateerde onkosten worden vergoed evenals de reiskosten OV. Deze onkosten kunnen zowel bruto als netto worden vergoed afhankelijk van de onkosten. In het geval van netto vergoedingen hebben wij de originele bonnetjes nodig. Voor woon- werkverkeer geldt op dit moment een maximale netto vergoeding van Euro 0,19 per kilometer. Zolang de onkosten en het salaris tot elkaar in verhouding staan wordt er geen marge gerekend over onkosten. 

Het doorgeven van de onkosten kunt u doen middels het gebruikelijke declaratieformulier.

Heb ik ook recht op vakantiegeld en vakantiedagen?

Uit uw tarief wordt automatisch een reservering opgebouwd voor vakantiegeld en vakantiedagen. U kunt dit gebruiken voor de doorbetaling gedurende een vakantie, maar u kunt e rook voor kiezen om de reservering direct uit te laten betalen.

Ben ik verzekerd bij ziekte?

Naast de basispremie voor uw zorgverzekering betaalt u een wettelijke inkomensafhankelijke bijdrage van 7,05% over het brutoloon (over maximaal 33.189 euro). Deze heffing wordt vergoed door EasyStaff. 

Ziek melden:          maandag t/m vrijdag telefonisch voor 9:30 uur ’s ochtends 

Bij wie:                  bij EasyStaff en uw opdrachtgever

Beter melden:        maandag t/m vrijdag voor 9:30 uur uur ’s ochtends 

Bij wie:                  EasyStaff, Acture en uw opdrachtgever 

Telefoonnummer van EasyStaff Amsterdam: (020) 618 31 31. EasyStaff beschikt over een verzuimprotocol.

Wat voor contract heb ik en wat is de opzegtermijn?

Over het algemeen wordt gebruik gemaakt van een flexibele arbeidsovereenkomst. U bent op deze wijze optimaal flexibel en kunt de samenwerking op ieder moment zonder enige verplichting beëindigen.

Kan ik ook pensioen opbouwen?

Vanaf 26 daadwerkelijk gewerkte weken heeft u recht op de opbouw van pensioen. Dit pensioen wordt verzorgt door het STIPP pensioenfonds (www.stipp.nl)

Wanneer wordt het netto salaris gestort?

EasyStaff heeft wekelijks drie verloningsdagen; maandag, donderdag en vrijdag. Het hangt af van uw eigen bank wanneer het salaris daadwerkelijk op uw rekening staat.

Opdrachtgever uit het buitenland of werken in het buitenland?

Indien u een opdrachtgever heeft in het buitenland, waarbij u de werkzaamheden in Nederland uitvoert kan EasyStaff uw salaris zonder problemen verwerken conform het Nederlandse arbeidsrecht. EasyStaff kan ook factureren aan een buitenlandse organisatie. Wanneer u zelf ook daadwerkelijk in het buitenland gaat werken gelden er strikte regels indien u toch premies en belasting in Nederland wilt betalen. Omdat dit per land kan verschillen, verstrekken wij u hierover graag de informatie die op u van toepassing is.

Waar kan ik mijn loonspecificaties / jaarafrekening vinden?

Wanneer de freelancer bij EasyStaff is ingeschreven, krijgt hij / zij ook inlogcodes voor de persoonlijke pagina. Hier kunnen de loonspecificaties en jaarafrekeningen gevonden worden. Deze omgeving blijft ook werkzaam wanneer het dienstverband is beeindigt. 

Wie is er aansprakelijk voor geleden schade?

EasyStaff is een payrollorganisatie, en voert geen werving en selectie uit. Daarnaast hebben wij ook geen zicht op de werkzaamheden op de werkvloer. Hierdoor heeft EasyStaff enkel een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Mijn bruto uurloon fluctueert, hoe kan dit?

EasyStaff hanteert de witte weektabel van de belastingdienst, die uitgaat van een premieafracht op het totaal aantal uren in 1 kalenderweek. Het aantal gewerkte uren per kalenderweek is dus van invloed op de premieafdracht, en daardoor op het brutoloon.

 


[[phSideMenu]]